58. Uluslararası Sanat Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu

11 Mayıs – 24 Kasım 2019
Sale d’Armi, Arsenale